Zariadenie na značenie vrtákov rieši požiadavky na značenie rôznych dávok a typov vrtákov:

  • v malých dávkach v ručnom režime s ručným nakladaním a odoberaním vrtákov,
  • vo veľkých dávkach v automatickom režime.

Pri značení v ručnom režime sú vrtáky uložené v prípravkoch, vkladané a odoberané cez ručne otvárané dvere.

Pri značení v automatickom režime sú vrtáky vložené do vstupných zásobníkov. Zo vstupných zásobníkov do značiacej polohy a zo značiacej polohy na výstup sú vrtáky dopravované automaticky manipulátorom.

Príklad značenia vrtákov v automatickom režime.