Inovácie sú našim poslaním

Inovácie sú našim poslaním

O nás

25+ rokov skúseností

Spoločnosť Avantek, s. r. o. bola založená v roku 1991.

Zdroj našej inšpirácie

Náš malý ale dynamický a flexibilný tím je tvorený nadšenými inžiniermi a technikmi, ktorí majú zmysel pre moderné, funkčné a spoľahlivé riešenia, cit pre inovácie a zodpovednosť voči zákazníkom.

Naša história začala vo veľkej inštitúcii aplikovaného výskumu v oblasti nových technológií a automatizácie a ďalej sa rozvíjala ako samostatný subjekt v nových podmienkach s cieľom uspokojiť náročné požiadavky zákazníkov a realizovať tie najlepšie nápady.

Skúsených vývojárov dopĺňajú mladí tvoriví spolupracovníci v harmonickom kolektíve.

Špecializujeme sa na:

  • vývoj technológie,
  • návrh a konštrukčné riešenia strojných častí, elektro častí a programového vybavenia,
  • montáž, oživenie a testovanie,
  • záručný a pozáručný servis.

Výrobu komponentov a subsystémov zabezpečujeme kooperačne.

Z histórie

Do roku 1991, pred založením spoločnosti Avantek, sme sa venovali vývoju a konštrukcii zdrojov laserového žiarenia (CO2 laser a pevnolátkový lampou čerpaný Nd:YAG laser) a ich využitiu v priemysle.

Po roku 1991, po založení spoločnosti Avantek, sme zdokonalili konštrukciu Nd:YAG lasera a navrhovali a vyrábali sme jednoduchšie laserové systémy na mikrozváranie a značenie.

Postupne sme do jednoduchších laserových systémov dopĺňali rôzne stupne mechanizácie a manipulácie s dielcami a naše riešenia sme rozšírili o automatizáciu.

V posledných rokoch dopĺňame k laserovej technológii a automatizácii aj kontrolné funkcie (vizuálna kontrola, kontrola rozmerov) a sme tak schopní dodávať komplexné automatizované systémy.

Našim produktom sa tak stáva špeciálne riešenie na špecifický problém zákazníka.

Mimopracovné aktivity

Vzhľadom na malý kolektív sa snažíme udržiavať v našej spoločnosti rodinnú atmosféru a dopĺňame ju mimopracovnými aktivitami hlavne v oblasti turistiky a cykloturistiky.