Inovácie sú našim poslaním

Inovácie sú našim poslaním

Riešenia

Príklady riešení špecifických požiadaviek

s využitím systémovej integrácie technológií ako sú kontrola, laser, robot a manipulátor a automatizácia.

Laserové aplikácie

Vývoj a dodávka zariadení na laserové značenie a iné laserové aplikácie.

Poskytovanie služieb v oblasti laserového značenia.

Zistiť viac

Kontrolné zariadenia

Vývoj a dodávka zariadení na kontrolu postupov montáže, prítomnosti dielcov a rozmerov pomocou vizuálnej kontroly 2D a 3D, triangulačných laserových snímačov vzdialenosti a presnými dotykovými snímačmi vzdialenosti.

Zistiť viac

Robotické systémy a manipulátory

Robotické systémy a manipulátory na manipuláciu (prenášanie a otáčanie) s  dielcami pri laserových aplikáciach a kontrole.

Zistiť viac

Automatizácia

Automatizované systémy a zariadenia s využitím laserových aplikácií, kontroly, robotických systémov a manipulátorov.

Zistiť viac