Skupina kontrolné zariadenia ilustruje vybrané príklady realizovaných riešení rôznych kontrolných zariadení, v ktorých boli použité kontrolné metódy:

  • kamerová vizuálna kontrola,
  • kontrola pomocou optického profilometra,
  • optická 3D kontrola snímaním profilu a synchronizovaným pohybom snímaného dielca,
  • optická 3D kontrola pomocou štrukturovaného osvetlenia a kamery,
  • kontrola vzdialenosti laserovými a dotykovými mechanickými snímačmi,
  • kontrola hmotnosti váhami.

Kontrola hádzania

Zistiť viac

Kontrola rozmerov a kódov

Zistiť viac

Kontrola prítomnosti dielcov

Zistiť viac

Kontrola postupu montáže

Zistiť viac

Kontrola hmotnosti

Zistiť viac