Zariadenie na kontrolu hádzania je určené na kontrolu hádzania (v axiálnom aj radiálnom smere) rotačných dielcov optickým 2D mikrometrom.

Súčasťou zariadenia je aj kontrola rozmerov pomocou presných dotykových snímačov.

Zariadenie je integrované do montážnej linky a pracuje v automatickom režime.

Programové vybavenie obsahuje databázovú aplikáciu, v ktorej sú uložené parametre nastavení pre jednotlivé typy a zaznamenávané sú všetky výsledky kontroly.

Reálny dielec (vľavo) a zosnímaný profil pomocou 2D optického mikrometra (vpravo).

Kontrola hádzania je realizovaná vyhodnocovaním odchýliek v zvislom aj vodorovnom smere od požadovaného tvaru počas otáčania dielca o celú otáčku.