Zariadenie na kontrolu prítomnosti dielcov po montáži, do ktorého je integrovaný subsystém laserového značenia a kontroly datamatrix kódov a triedenia na OK a NOK dielce.

Nakladanie dielcov do zariadenia je zabezpečené ramenom robota linky a manipulácia s dielcami v zariadení špeciálnym manipulátorom a výstupnými dopravníkmi (OK a NOK).

Kontrola prítomnosti dielcov je realizovaná pomocou dvoch 3D skenerov (snímanie zhora a zboku).

Príklad vyhodnotenia prítomnosti nitov pomocou výškového profilu na zvolenej rozstupovej kružnici.

Miesto chýbajúceho nitu je zobrazené červenou farbou (5).

Diagram činnosti zariadenia.