Robotický systém slúži na automatické odoberanie pružín z montážnej stanice, nakladanie pružín do paliet a nakladanie paliet do prepravných boxov.

Týmto riešením sa ušetrila jedna pracovná sila v každej pracovnej zmene a odstránila sa monotónna práca.

Ukážka nakladania pružín do paliet a paliet do prepravných boxov.

Pružiny uložené do palety.

Palety s pružinami uložené vo vrstvách v prepravných boxoch.