Služby v oblasti kooperačného značenia poskytujeme na našich 2 laserových systémoch, ktoré okrem klasického značenia umožňujú:

  • značenie dielcov a lineárnych stupníc pomocou značiaceho systému a lineárnej osi,
  • značenie dielcov a stupníc na rotačné dielce pomocou značiaceho systému a rotačnej osi.

Obrázky nižšie zobrazujú vybrané príklady.

Príklad značenia stupnice po obvode dielca.

Príklad značenia lineárnych stupníc.

AvMarkVeko

Príklad značenia textu a datamatrix kódu.

Príklad značenia QR kódu. Podkladom je hliníková zliatina, na ktorú je nanesená vrstva farby hrúbky 1 mm. Odstránením farby vzniká kontrast.

(Prechodom kurzoru cez obrázok zväčšíte obrázok).

Príklad značenia datamatrix kódu gravírovaním. Gravírovaním vznikne zahĺbenie, ktoré zabezpečí, že kód je čitateľný aj po tepelnom spracovaní a následnom obrobení.

(Prechodom kurzoru cez obrázok zväčšíte obrázok).

Príklad značenia veľkého ložiska. Ložisko je značené po segmentoch a medzi jednotlivými segmentami je natáčané rotačnou osou.

(Klinkutím zväčšíte obrázok).

Príklad značenia stupníc po celom obvode dielcov pomocou rotačnej osi.

Príklad značenia stupnice po celom obvode kruhu.