Zariadenie slúži na kontrolu postupu montáže pomocou kamerového systému s 2 kamerami.

Personál obsluhy vkladá jednotlivé dielce a kamerový systém kontroluje, či postup montáže je zhodný s požadovaným postupom.

Príklad vyhodnocovania postupu montáže.

Vyhodnocovaný je každý krok montáže ako aj celkový stav montáže. Podmienkou pre OK výsledok montáže je, aby všetky kroky montáže boli vyhodnotené ako OK.