Zariadenie na kontrolu rozmerov a kódov slúži na kontrolu správnej montáže dielcov a použitia dielcov so správnymi kódmi pomocou 3D skenovania a následného vyhodnotenia.

3D skenovanie je realizované snímaním profilu, ktorý vytvára čiarový laser a súčasným synchrónnym otáčaním dielca rotačnou osou. Pre zvýšenie presnosti 3D skenovania sú použité 2 skenery, ktoré snímajú vonkajšiu a vnútornú časť dielca.

Zariadenie je integrované do výrobnej linky a prestavenie z jedného typu na druhý je realizované automatickým pretypovaním bez zásahu človeka.

Reálny dielec (hore) a časť obvodu zoskenovaná 3D systémom (dolu).

3D model dielca vznikne z jednotlivých profilov dielca (čiarový laser) pri súčasnom otáčaní sa dielca.

Na 3D modeli sú potom vyhodnocované výšky jednotlivých častí a kódy na súčiastkach, ktoré sú tvorené sústavou drážok.

Príklad 3D skenovania iného dielca.

Jednotlivé výšky zoskenovaného 3D modelu sú vizualizované pseudofarbami.