Manipulátor zátok slúži na automatické podávanie plastových zátok zo vstupného vibračného zásobníka do polohy laserového značenia, kde sú zátky poznačené datamatrix kódom.

V ďalšej polohe je vykonaná kontrola datamatrix kódu a v poslednej polohe sú zátky triedené na OK a NOK podľa výsledku kontroly.

Manipulátor je realizovaný ako viacpolohový otočný stôl a je súčasťou laserového zariadenia.