Zariadenie na automatickú kontrolu hmotnosti dielcov odstraňuje ručnú kontrolu dielca a triedenie na 3 skupiny, vplyv ľudského faktora a monotónnu prácu.

Kontrola hmotnosti pomocou elektronickej váhy a spracovanie údajov riadiacim počítačom.

Databázová aplikácia na záznam kontroly hmotnosti jednotlivých kusov a štatistické vyhodnocovanie. Odosielanie informácie (spätná väzba) zariadeniu na predchádzajúcej operácii.

Diagram činnosti automatickej kontroly hmotnosti a triedenia dielcov.