Zariadenie na značenie štítkov so špeciálnym manipulátorom štítkov.

Napojenie na databázu informačného systému a automatické značenie obsahu štítkov podľa požiadaviek z informačného systému.

Triedenie do výstupných zásobníkov podľa nastavených kritérií v informačnom systéme.

  • Automatické podávanie štítkov zo vstupného zásobníka.
  • Značenie na obe strany štítku.
  • Nalepenie ochrannej fólie na jednu stranu štítku.
  • Vyloženie štítku do jedného z 5 zásobníkov.

Diagram činnosti zariadenia.