Zariadenie na automatické značenie ložísk zo vstupného zásobníka do výstupného zásobníka s rýchlym pretypovaním rieši požiadavku značenia veľkého sortimentu typov ložísk v malých dávkach.

Pretypovanie na rôzne priemery ložísk výberom typu ložiska z databázy a automatickým prestavením zariadenia na iný typ ložiska do 1 minúty.

Štatistika značenia a archivácia nastavení.

Príklad značenia ložísk v automatickom režime.