AVANTEK poskytuje službu laserového značenia rôznych súčiastok formou kooperačných prác. Úvodné vzorky a overenie technológie značenia sú vyhotovené bezplatne. Na základe dosiahnutých výsledkov je pre danú aplikáciu dohodnutá konkrétna cena.

Podklady pre prípravu značených motívov:

KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

AVANTEK poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri vývoji alebo zavádzaní laserových technologických aplikácií a iných aplikácií s využitím mechanizácie, automatizácie, jemnej mechaniky a optiky.