AVANTEK, s. r. o. je spoločnosť špecializujúca sa na laserové technologické aplikácie s využitím rôznych stupňov mechanizácie a automatizácie.

Predmet činnosti
Vývoj, výroba a systémová integrácia laserových systémov pre priemyselné a nepriemyselné aplikácie, servis laserových systémov, predaj optických a optoelektronických prvkov a modulov, technická podpora a konzultačná činnosť. Poskytovanie služieb laserového značenia na zákazku.

Výrobky, služby a činnosti
Značiace systémy na báze Nd:YAG lasera, Nd:YAG laserové systémy na vŕtanie, zváranie, rezanie a mikroobrábanie (vývoj a výroba vrátane manipulačných uzlov a polohovacích sytémov), CO2 laserové rezacie systémy (predaj a servis), vývoj programového vybavenia pre laserové systémy, vývoj a výroba automatizačných, manipulacných a polohovacích systémov.

Pôsobnost
AVANTEK, s. r. o. má umiestnené výsledky svojej činnosťi na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky a Európskej únie.

História
Všetci zamestnaci firmy pracovali v oblasti laserových technológií a automatizácie v bývalom výskumnom ústave mechanizácie a automatizácie - VUMA, a.s., Nové Mesto nad Váhom, odkiaľ bol laserový program delimitovaný do AVANTEK, s.r.o. - a majú bohaté dlhoročné skúsenosti s vývojom, výrobou, inštaláciou a servisom laserových systémov a zariadení.