Systémy na ZNAČENIE

Systémy na MIKROZVÁRANIE

Subsytémy (Moduly)

 

AVANTEK, s. r. o. sa špecializuje na zákaznícke laserové systémy s využitím rôznych stupňov mechanizácie a automatizácie.
Kombinácia laserovej techniky a automatizácie umožňuje užívateľom dosahovať vysokú produktivitu pri zachovaní požadovanej kvality a spoľahlivosti.
Uvedené príklady aplikácií a zákazníckych systémov ilustrujú možnosti spoločnosti AVANTEK pri riešení niektorých problémov pomocou laserovej technológie s využitím mechanizácie a automatizácie.

Produkty sú rozdelené do troch skupín:

Okrem kompletných zákazníckych systémov dodáva AVANTEK aj niektoré subsystémy (moduly) do laserových systémov a ponúka spoluprácu pri vývoji nových aplikácií, či už s využitím laserovej techniky alebo mechanizácie a automatizácie.

Najnovšie aplikácie.