Avantek, s.r.o.
Pieštanská 44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

tel. : (+421 32) 7715725
fax : (+421 32) 7715520

www.avantek.sk
info@avantek.sk