Stránka obsahuje zoznam publikovaných prác týkajúcich sa činnsoti AVANTEK, s. r. o. Práce sú uvádzané vo formáte PDF, takže je možné ich prezeranie a tlač pomocou volne šíritelného programu Acrobar Reader, alebo je uvedená citácia tlačeného média.

  • Modulárny značiaci systém
  • Zváranie a značenie endoskopov, Aplikácie AVANTEK
  • Značenie vrtákov, Aplikácie AVANTEK
  • P. Palkovič: Laserové značenie ako súčasť zvyšovania kvality a celkovej produktivity práce, časopis Strojárstvo 9/2000.
  • P. Bakalová, P. Palkovič, P. Grgač: Metalografická analýza bodových mikrospojov Nb púzdra s W drôtom zhotovených impulzným laserovým zváraním, časopis Zváranie, č. 6-7, 2000, str.126.
  • P. Bakalová, P. Grgač, P. Palkovič: Súvis medzi parametrami laserového značenia, povrchovými mikroefektami a čitateľnosťou popisu na valivých ložiskách, Materiálové inžinierstvo, 18 / 1999, str. 59.
  • P. Šporer: Vo VUMA Nové Mesto nad Váhom nepovažujú firmy bývalých vývojových pracovníkov za konkurenciu, TREND 5/1998.